Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo na cele handlowe i usługowe?

Sygnatura: P1-P-443/292/04
Data: 2005-02-22
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile
Publikator: -

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że dokonała Pani zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo na cele handlowe i usługowe, na której zamierza Pani rozpocząć budowę budynku z przeznaczeniem na wskazane cele.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponieważ dokonana inwestycja, Pani zdaniem, będzie miała związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem bądź prowadzenie działalności handlowej) to przysługuje Pani prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego dotyczącego zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Gdyby jednak przeznaczenie gruntu zostało zmienione (nie dotyczyłoby czynności opodatkowanych), wówczas, zgodnie z art.91 ust.7 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, będzie Pani obowiązana dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego.

Polecamy: