W jaki sposób ma być rozliczane nabyte paliwo do piły spalinowej ?

Sygnatura: PP.443/104/04
Data: 2004-12-28
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Głogowie
Publikator: -

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ich dotyczącego.
Wobec powyższego w przypadku zakupu paliwa do sprzętu, takiego jak np. piły, które wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, obowiązują ogólne zasady odliczenia podatku naliczonego określonego w dziale IX ww. ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem terminów w których prawo to powstaje (art. 86 ust. 10-13).
Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 i 90 tej ustawy.
Podsumowując, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu piły, jeżeli zakup ten jest związany z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i został udokumentowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych.

Polecamy: