Jakie są warunki stosowania stawki 0% dla usługi pośrednictwa związanego z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą?

Sygnatura: PP/443-18/03
Data: 2003-08-14
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
Publikator: -

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, w oparciu o art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2003 r. informuje, iż w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym § 60 ust. 1 pkt 9 opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku podlegają usługi pośrednictwa związane z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą.

Opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Biorąc powyższe pod uwagą, stanowisko Pana jest prawidłowe .

Polecamy: