Czy podatnik możne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na eksploatację (w tym na zakupione paliwo ) tego samochodu ciężarowego?

Sygnatura: BI/005-0450/04
Data: 2004-08-18
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Publikator: -

Podatnik w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy nie stanowiący składnika majątku firmy, a będący jego własnością. Podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu.


Ocena prawna stanu faktycznego:


W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. wynika, że poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z określonej działalności gospodarczej. Przyjmuje się zatem, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Należy podkreślić, iż to na podatniku prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek wykazania tego związku.

Jeśli zatem samochód ciężarowy, pomimo nie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, jest rzeczywiście wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej (co z kolei ma wpływ na powstanie przychodu z tej działalności), wówczas podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z jego eksploatacją (w tym koszty zakupionego paliwa).

Na marginesie zauważa się, że ustawa z dnia 26.07.1991r. w art. 23 ust. 1 pkt 46 przewiduje ograniczenie zaliczania wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środka trwałego, jednakże ograniczenie to dotyczy wyłącznie samochodów osobowych.

Polecamy: