Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować producent stolarki okiennej w przypadku, gdy jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych i do ich świadczenia wykorzystuje wyprodukowane przez siebie okna?

Sygnatura: POIV-443/152/04
Data: 2004-12-22
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie ustawodawca przepisem art. 146 ust. 2 określił, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Natomiast na materiały budowlane od 1 maja 2004 r. obowiązuje stawka podstawowa, o której mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy o VAT tj. stawka podatku w wysokości 22%.
Przy takim unormowaniu opodatkowania dostaw materiałów budowlanych, obiektów budownictwa mieszkaniowego i usług budowlanych opodatkowanie usługi jako całości (wraz z materiałami wykorzystanymi do wykonania tej usługi) i zastosowanie jednej stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej dla świadczonej usługi uwarunkowane będzie zakresem (zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) prowadzonej przez Stronę działalności gospodarczej oraz przedmiotem umowy zawartej z inwestorem.
Jeżeli zatem działalność gospodarcza prowadzona przez Stronę polega m.in. na wykonywaniu działalności usługowej w zakresie robót budowlano-montażowych i jednocześnie przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie określonej usługi budowlanej z wykorzystaniem własnych materiałów, nie m odstaw do wyłączenia z robót budowlano-montażowych wartości materiałów i pozostawienia w tych usługach wyłącznie robocizny.
Jeżeli więc z punktu widzenia nabywcy świadczeniem głównym będzie zakup usługi polegającej na wymianie stolarki okiennej, a obrotem dla wykonawcy tych usług będzie uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robociznę, transport, narzędzia), możliwe jest wkalkulowanie kosztu materiałów w wartość usługi jako całości, a tym samym zastosowanie stawki podatkowej do całości tej usługi w wysokości 7%.
Natomiast w sytuacji, gdy producent okien sprzedaje je wraz z usługą montażu u klienta, to działanie takie jest sprzedażą towarów. W tym przypadku stawka VAT wyniesie 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Polecamy: