• ów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy. W związku z powyższym opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone przez Spółkę są kosztami uzyskania przychodu, z wyjątkiem kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

    Tagi:   odpady (śmieci), ochrona środowiska

  • sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

    Tagi:   wywóz odpadów (śmieci), faktura, stawki podatku, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania

Polecamy: